Veelgestelde vragen

Instroomeisen

Ik heb nog geen twee jaar werkervaring als praktijkmanager met aansturende taken, kan ik dan de geaccrediteerde HBO-opleiding volgen?

Ja, dat is mogelijk. Mocht u niet aan de basis-instroomeisen voldoen dan volgt een assessment, dit zijn een aantal vragen en opdrachten die je online beantwoordt. Het gaat er ons om dat u al acteert op HBO denk -en werkniveau en mocht dit het geval zijn, dan blijkt dit uit of de vragenlijst of het online assessment. Mocht er op basis van het assessment nog twijfel zijn volgt een (telefonisch) gesprek.

Ik werk op dit moment (nog) niet in een huisartsenpraktijk, kan ik dan de opleiding volgen?

Ja dat kan, echter is het wel van belang een werkplek te regelen bij een praktijk. Tijdens de opleiding worden er namelijk verschillende opdrachten gegeven die op de praktijk dienen uitgevoerd te worden. Dit is niet een stageplek waarbij u een x aantal uur op de praktijk aanwezig dient te zijn, maar gewoon een huisartsenpraktijk waarbij u de opdrachten mag uitvoeren. Voorbeelden van opdrachten; op gebied van personeelszaken, financieel management (financiële cijfers van de praktijk niet noodzakelijk wel wenselijk), samenwerkingsvormen, declaratieproces, communicatie, kwaliteit, kosten baten analyse, verbeterplan maken etc.

Ik ben zelf huisarts, kan ik dan de opleiding volgen?

Nee, onze opleiding is gericht op praktijkmanagers en is gebleken onvoldoende aan te sluiten op de verwachtingen van de praktijkhouder. Wij adviseren huisartsen de PROFclass van de LHV te volgen. “PROFclass is een post-specialistische opleiding op het gebied van praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap voor huisartsen, die hun management- en organisatievaardigheden willen ontwikkelen, verdiepen of verbreden.”

Betaling & vergoeding

Is het mogelijk om de factuur in termijnen te betalen?

Ja dat is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat de laatste termijn betaald is voor de laatste lesdag.

Wordt deze opleiding erkend door de zorgverzekeraars als functiegerichte HBO-0pleiding en krijgt de praktijk na het volgen van de opleiding de vergoeding voor praktijkmanagers?

Onze opleiding is door CPION geaccrediteerd op HBO-niveau en is hiermee een erkende HBO-opleiding. De inhoud van de opleiding sluit aan op de functiebeschrijvingen B en C in de cao en heeft als uitgangspunt de competenties genoemd in het competentieprofiel van de NVvPM. Hierdoor is de opleiding een functiegerichte HBO-opleiding en ontvangen de studenten bij positief afronding hiervan een landelijk erkend HBO-diploma. Onze geaccrediteerde opleiding is geen 4-jarige Bachelor opleiding.

Per zorgverzekeraar is het inkoopbeleid anders. De opleidingseisen die een zorgverzekeraar stelt aan een praktijkmanager zijn daarmee ook anders.  Wij adviseren daarom zelf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar of onze opleiding voldoet aan hun eisen.

Inhoud opleiding

In de functiewaardering huisartsenzorg zijn drie soorten referentiefuncties voor praktijkmanagers opgenomen, namelijk praktijkmanager A, B en C. Tot welke functie leiden jullie op?

Wij leiden op tot praktijkmanager B en C, schaal 8 en 9. Als praktijkmanager A bent u overwegend operationeel bezig met managementtaken. Wij leiden de praktijkmanagers meer op aansturend, verantwoordelijk en zelfstandig niveau op, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het tactisch en strategisch beleid van de organisatie. Ze krijgen een adviserende rol richting de huisarts en zijn (mede)verantwoordelijk voor het management in de praktijk.  

Wat is de studiebelasting buiten de lesdagen om?

Voor de 12-daagse en 6-daagse opleiding moet u denken aan een zelfstudie-belasting van 8 à 10 uur per lesdag. Bij de 7-daagse opleiding is dat ongeveer de helft.

Wat is het verschil tussen jullie opleiding en de praktijkmanagement opleiding van de Inholland Academy?

Onze opleiding is specifiek gericht op praktijkmanagement in de huisartsenzorg, de opleiding van de Inholland Academy is eerstelijn- en ketenzorg breed.

Heeft het diploma dat je ontvangt na het volgen van de opleiding een NLQF-6 (HBO) niveau.

Ja, het diploma heeft een NLQF-6 (HBO) niveau. Aanvullend ter informatie: een NLQF is een niveau aanduiding, niveau 6 wil zeggen HBO-niveau. Het niveau van de ingeschaalde private kwalificaties is vergelijkbaar met het niveau van andere kwalificaties, waaronder alle door de overheid gereguleerde kwalificaties. Dat wil niet zeggen dat de kwalificaties qua inhoud en omvang met elkaar te vergelijken zijn. Bijvoorbeeld: Elke erkende bachelor is NLQF-niveau 6, maar niet elke NLQF-niveau 6 kwalificatie is een bachelor. Onze opleiding is geen bachelor opleiding.