Opleidingen Praktijkmanagement in de huisartsenzorg

Onze gecertificeerde en (HBO) geaccrediteerde opleidingen Praktijkmanagement in de huisartsenzorg zijn ontwikkeld met behulp van huisartsen, praktijkmanagers en andere professionals voor het managen van een huisartsenpraktijk. De opleidingen sluiten naadloos aan op het functieprofiel (2018.2) van de Nederlandse Vereniging van Praktijkmanagement (NVvPM).

Aanbod opleidingen

We bieden de volgende opleidingen voor (toekomstige) praktijkmanagers aan:

Vergoeding zorgverzekeraars

Onze opleidingen voor (toekomstige) praktijkmanagers in de huisartsenpraktijk worden erkend door de meeste zorgverzekeraars. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@nullhuisartsvanmorgen.nl of 088-2013860.

Inschrijven of meer informatie

Vraag meer informatie aan of Schrijf u direct in

Gecertificeerd en geaccrediteerd

CRKBO_Instelling
logo_cpion
CBRKO Geregistreerde Instelling CPION NVvPM
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen, waaronder PRO Praktijkmanagement, ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. Ook onze opleidingen Praktijkmanagement in de huisartsenzorg zijn geaccrediteerd door CPION. De NVvPM behartigt de belangen van het management in de eerstelijns zorg. Dit betekent dat de vereniging niet alleen toegankelijk is voor praktijkmanagers maar voor eenieder die verantwoordelijk is voor het management binnen de praktijk. De Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg is geaccrediteerd vanuit de NVvPM, dit houdt in dat de opleiding inhoudelijk door de organisatie is goedgekeurd. 

 


logo_nvvpo
nvda nvda
NVvPO NVDA V&VN
De NVvPO behartigt de belangen van alle praktijkondersteuners. De Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg is geaccrediteerd vanuit de NVvPO, dit houdt in dat de opleiding inhoudelijk door de organisatie is goedgekeurd. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) behartigt de belangen van alle doktersassistenten. Zowel individueel als collectief. De opleidingen Praktijkmanagement in de huisartsenzorg is geaccrediteerd vanuit de NVDA, dit houdt in dat de opleiding inhoudelijk door de organisatie is goedgekeurd. V&VN is met ruim 95.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De opleidingen Praktijkmanagement in de huisartsenzorg is geaccrediteerd vanuit de V&VN, dit houdt in dat de opleiding inhoudelijk door de organisatie is goedgekeurd.