Stagepunt Midden-Brabant slaat brug tussen opleiding en praktijk

Het is tijd voor actie. De arbeidsmarkt van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg is in een snel tempo krapper geworden. Mede door de complexer wordende zorgvraag en de vergrijzing van het personeelsbestand neemt de krapte de komende jaren verder toe. Als er niet voldoende ondersteunend personeel wordt opgeleid, komt de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang. Om deze reden hebben wij samen met RCH Midden-Brabant, LHV-kring, Huisartsenposten Midden-Brabant, SBB en ROC Tilburg, het regionaal stagebureau Stagepunt Midden-Brabant opgezet. “Middels Stagepunt Midden-Braba...
Meer lezen

5% korting op opleiding Praktijkmanagement bij inschrijving op Huisartsbeurs

Een praktijkmanager in de huisartsenpraktijk is in deze turbulente tijd geen luxe meer. Om ervoor te zorgen dat de praktijkmanager voldoende kennis heeft en/of de assistente of POH die de ambitie heeft bij te scholen, bieden we de opleiding Praktijkmanagement in de Huisartsenzorg aan. Over de opleiding Deze erkende, gecertificeerde en geaccrediteerde post-hbo opleiding is ontwikkeld met behulp van huisartsen, praktijkmanagers en andere professionals voor het managen van een (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk. Om de opleiding zo naadloos mogelijk aan te laten sluiten op de kennisbehoefte...
Meer lezen

[Reportage] Van praktijk naar leefhuis

Een bijzondere transformatie onder leiding van PRO Praktijkmanagement Na een voorbereidingstraject van zes maanden zijn huisarts Ingeborg van Weeghel en verpleegkundig specialist Lenneke Kuijpers per 1 juli 2017 officieel eigenaar van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America. Hiermee namen ze het stokje over van PRO Praktijkmanagement, die de praktijk 2,5 jaar in tijdelijk beheer heeft gehad. Huisartsenpraktijk America heeft het afgelopen decennium een flinke transformatie doorgemaakt. Dat wat in 1981 door voormalig huisarts Van Dongen startte als kleinschalig dorpspraktijk, is anno ...
Meer lezen

PRO Praktijkmanagement geeft het stokje over

Na een voorbereidingstraject van zes maanden nemen huisarts Ingeborg van Weeghel en verpleegkundig specialist Lenneke Kuijpers Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America over van PRO Praktijkmanagement, die de praktijk 2,5 jaar in tijdelijk beheer heeft gehad. De praktijk is in 2,5 jaar gereorganiseerd, grondig verbouwd en omgevormd tot een multidisciplinair gezondheidscentrum waarin meerdere disciplines actief zijn en zorg en welzijn met elkaar in verbinding staan. Er werd in die tijd actief samengewerkt met Stichting Laefhoes, de stichting die mede door oud-huisarts Jan van Dongen en Thi...
Meer lezen

Declaratiecontrole aan de hand van ION is succesvol

Grote zorgverzekeraars sluiten aan Vanaf 1 januari 2015 kunnen zorgverzekeraars elk kwartaal bij ION een overzicht opvragen waarin staat aan welke huisarts hun verzekerden op de peildatum zijn gekoppeld in de ION-database. Aan de hand daarvan toetsen zij de declaraties voor inschrijftarieven en bijbehorende modules die huisartsen hun sturen. Zo wordt bij dubbele declaraties meteen de juiste uitbetaald en dat scheelt veel correctieverzoeken. Dus administratieve rompslomp, niet alleen voor de zorgverzekeraars ook voor huisartspraktijken. Of dat de moeite waard is? In 2014 verwerkten de zorgverz...
Meer lezen

Nascholing apothekersassistente

Hierbij informatie over verplichte nascholing en dan verder uitgewerkt voor de functie van apothekersassistente: In de cao staat dat de werknemer recht heeft op 20 uur geaccrediteerde nascholing. De werkgever heeft de plicht deze aan te bieden en bepaald in overleg welke nascholing de werknemer dient te volgen. Dat hoeven geen 20 uur te zijn. Als het minder dan 20 uur zijn, dan kan de werknemer de resterende uren gebruiken voor loopbaangerichte nascholing. Een werknemer is dus niet automatisch verplicht om 20 uur geaccrediteerde nascholing met betrekking tot het vergroten van de vakkennis t...
Meer lezen

Pensioenaangifte vanaf 2017 gemakkelijker voor werkgevers?

Werkgevers zijn elke maand veel tijd (en dus geld) kwijt met het aanleveren van de loon- en dienstverbandgegevens van hun werknemers aan PFZW. Door die aangifte te standaardiseren en te koppelen aan de salarisadministratie, kan de informatie in één keer goed worden aangeleverd. Dat moet ook de werkgevers meer gemak geven. Op verzoek van de Pensioenfederatie gaat PFZW dat volgend jaar onderzoeken met een pilot, die moet leiden tot Uniforme Pensioenaangifte (UPA). De pilot gaat op 1 januari 2016 officieel van start.Aan de pilot doen maar liefst 30 bedrijven mee waaronder werkgevers, softwa...
Meer lezen

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America eerste @huisartsvanmorgen

America, 01-01-2015, Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America wordt de eerste huisartsenpraktijk die middels het @huisartsvanmorgen praktijkvoeringsmodel gaat werken. Apotheekhoudende Huisarts Jan van Dongen treedt na 33 jaar terug in zijn rol als praktijkhouder en blijft enkele jaren aan als huisarts in America. Tevens treedt hij toe tot de Raad van Toezicht. Zijn vrouw Monique Verduijn, apotheker, treedt toe tot het expertteam van @huisartsvanmorgen  om ook andere apotheekhoudende huisartsen te helpen bij het goed uitvoeren van farmaceutische taken. De laatste 5 jaar van de 33 jaar die...
Meer lezen